Begeleiding

Opvoeden: Soms een puzzel

Opgroeien en opvoeden gaat met vallen en opstaan. Ieder kind heeft wel eens problemen.
Soms zou je als ouder advies of ondersteuning willen bij vragen omtrent de ontwikkeling, het leren of de pedagogische aanpak van het kind.Er zijn verschillende mogelijkheden van begeleiding:

Individuele begeleiding / behandeling

  • Cognitieve gedragstherapie : Afhankelijk van de leeftijd wordt er met de kinderen gewerkt aan de hand van gesprekjes, spelmateriaal en werkbladen. Met behulp van cognitieve gedragstherapie sporen we op speelse wijze de denkfouten op om zo de baas te worden over de gedachten, de gevoelens en het gedrag. Zo komen ze vaker wat beter in hun vel te zitten en zijn ze beter in staat om vaardigheden aan te leren die hen kunnen helpen bij het oplossen van hun problemen.
  • Individueel programma voor angst en depressieve gevoelens  :Dit programma is er op gericht om de emotionele veerkracht van kinderen en jongeren te vergroten en om hen vaardigheden te leren om problemen op te lossen en om moeilijke situaties aan te pakken.
  • Sociale vaardigheden : leren herkennen en uiten van gevoelens, gesprekje beginnen en onderhouden, houding, stem en oogcontact, wat moet je doen als je van iets of iemand last hebt, nee durven zeggen, aanpakken van een probleem en hoe krijg ik meer zelfvertrouwen.
  • psycho-educatie : voor kinderen met een stoornis in het autistisch spectrum, kinderen met ADD, ADHD, Gille de la Tourette. Individueel wordt aan de kinderen uitgelegd wat de stoornis betekent en hoe zij daar het beste mee om kunnen gaan. Ieder kind zal zijn eigen sterke en zwakke kanten hebben en daar wordt bij aangesloten. De verschillende onderwerpen worden door middel van werkbladen en spel met de kinderen doorgenomen.

 

ppan
 

 

 

 

 

 

 

 

Ouderbegeleiding : Samen met de ouders probeer ik mee te denken over de aanpak van hun kind.

 

 

 

2017 © Pedagogisch Psychologisch Adviesbureau Nijverdal