Kosten

Vergoeding in 2016

Met ingang van 1 januari 2015 valt de zorg voor kinderen en jongeren tot 18 jaar onder de verantwoordelijkheid van de gemeente.

Als basis GGZ zorgaanbieder heeft PPAN een contract met de 14 Twentse gemeenten.
Dit betekent dat de gegevens die eerder naar uw zorgverzekering werden gestuurd om te declareren, nu aan de gemeenten worden overgedragen.
Onder geïndiceerde zorg valt hulp gericht op diagnostiek en behandeling van ( het vermoeden ) van een DSM stoornis ( o.a. ADD,ADHD, Angst, Depressieve stoornis, ASS ).
U heeft altijd een verwijzing nodig van uw huisarts, kinderarts, jeugdarts of van het zorgloket van de gemeente.

 

Ook zonder verwijzing kunt u terecht bij PPAN
Afgelopen jaren werden er regelmatig kinderen  aangemeld met klachten zoals weinig zelfvertrouwen, problemen door een scheiding, slaapproblemen en gepest worden. 
U kunt zich nog altijd met deze klachten aanmelden of voor een intelligentieonderzoek maar dan komen de kosten meestal voor uw eigen rekening in 2016.

 

Client informatie:
Soms is het belangrijk om informatie in te winnen of te overleggen met o.a. de school, fysiotherapie, logopedie of de huisarts. Hiervoor wordt altijd vooraf uw toestemming gevraagd.

Wanneer u vragen, opmerkingen of klachten heeft, laat u dat dan zo snel mogelijk weten zodat we er samen uit kunnen komen.
Als orthopedagoog vallen we onder  het NVO klachtenrecht. Via de website www.nvo.nl kunt u deze regeling inzien.

Aan het eind van een behandeling wordt de huisarts hierover schriftelijk ingelicht.

Bij afspraken die binnen 24 uur worden afgezegd of worden vergeten, wordt 40 euro in rekening gebracht.

De praktijk houdt zich aan de meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling.

De duur van een consult is over het algemeen 45 minuten.

 

2017 © Pedagogisch Psychologisch Adviesbureau Nijverdal