Onderzoek

Soms is het nodig om meer duidelijkheid te krijgen over de problemen van het kind. Dit kan d.m.v. gesprekken en observatie maar ook d.m.v. specifiek onderzoek.

Tijdens het onderzoek kunnen er verschillende soorten tests gebruikt worden en kan er goed geobserveerd worden. Op deze manier worden de sterke en minder sterke kanten van een kind in kaart gebracht.

De volgende onderzoeken zijn op ons bureau mogelijk:

  • Onderzoek naar de intelligentie
  • Onderzoek naar de persoonlijkheid
  • Onderzoek naar leerproblemen ( o.a. dyslexie)
  • Gedrags- en ontwikkelingsstoornissen.

 

2017 © Pedagogisch Psychologisch Adviesbureau Nijverdal